AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ:

  • A. Một văn bản
  • B. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
  • C. Một gói tin
  • D. Một trang web

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>