AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ?

  • A. onthitotnghiep.doc
  • B. bai8pas
  • C. lop?cao.a
  • D. bangdiem.xls

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Qui tắc đặt tên tệp trong các hệ điều hành Windows của Microsoft:

  • Tên tệp không quá 255 kí tự, thường gồm hai phần: phần tên (Name) và phần mở rộng (còn gọi là phần đuôi - Extention) và được phân cách nhau bằng dấu chấm ".";
  • Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp;
  • Không được dùng các kí tự sau trong tên tệp: \ / : *? " < > |.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>