YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây là đúng?

  • A. \(i = \frac{{\lambda a}}{D}\)
  • B. \(i = \frac{{aD}}{\lambda }\)
  • C. \(\lambda  = \frac{i}{{aD}}\)
  • D. \(\lambda  = \frac{ia}{{D}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Hệ thức đúng là \(\lambda  = \frac{{ia}}{D}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON