YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết a = 2,5mm, D = 2,5m, nguồn S phát  bức xạ đơn sắc có λ=400nm. Vị trí của vân sáng thứ 4 là: 

  • A. \( \pm \)1,4mm           
  • B. \( \pm \)1,2mm 
  • C. \( \pm \)1,5mm            
  • D. ​\( \pm \)1,6mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON