AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi? 

  • A. Vật chuyển động tròn đều.
  • B. Vật được ném ngang.
  • C. Vật đang rơi tự do. 
  • D. Vật chuyển động thẳng đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Động lượng của một vật không đổi nếu  \(\overrightarrow v \) không đổi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>