YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một viên đạn 10g chuyển động với vận tốc 1000m/s xuyên qua tấm gỗ. Sau đó vận tốc của viên đạn là 500m/s, thời gian viên đạn xuyên qua tấm gỗ là 0,01s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ.

  • A. \( - 200N\)
  • B. \( - 300N\)
  • C. \( - 500N\)
  • D. \( - 750N\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Độ biến thiên động lượng:

  \(\Delta p = m({v_2} - {\rm{ }}{v_1}) = 0,01\left( {500{\rm{ }} - 1000} \right) =  - 5\left( {kg.m/s} \right)\)

  • Lực cản trung bình của tấm gỗ:

  \({F_{tb}} = \frac{{\Delta p}}{{\Delta t}} =  - 500{\rm{ }}\left( N \right)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON