AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên hình vẽ là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 1s và thời điểm t2 = 5s lần lượt bằng:

     

  • A.  p1 = 4 kg.m/s và p2 = 0.
  • B. p1 = 0 và p2 = 0.
  • C. p1 = 0 và p2 = - 4 kg.m/s.
  • D. p1 = 4 kg.m/s và p2 = - 4 kg.m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 3 s, vật chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 4/3 m/s.

  Từ thời điểm t = 3 s vật không chuyển động.

  Tại thời điểm t1 = 1 s ⇒ p1 = mv1 = 4 kg.m/s.

  Tại thời điểm t2 = 5 s ⇒ p2 = mv2 = 0 kg.m/s.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>