ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một quả bóng 500g đang bay theo phương ngang với vận tốc 20m/s thì tới đập vào tường thẳng đứng và bật ngược trở lại theo đúng phương cũ với vận tốc có độ lớn như cũ. Tính độ biến thiên động lượng của quả bóng.

  • A. \(5kg.m/s\)
  • B. \(15kg.m/s\)
  • C. \(20kg.m/s\)
  • D. \(30kg.m/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng sau khi đập vào tường
  • Trước khi đập vào tường: \(p{\rm{ }} =  - mv =  - 0,5.20{\rm{ }} =  - 10kg.m/s\)
  • Sau khi đập vào tường: \(p' = {\rm{ }}mv = 10kg.m/s\)
  • Độ biến thiên động lượng  \(\Delta p = {\rm{ }}p' - {\rm{ }}p = 20kg.m/s\)
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10251

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON