ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện nào sau đây?

  • A. GRAPH
  • B. CRT
  • C. DOS
  • D. SYSTEM

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  GRAPH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON