AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí nào sau đây?

  • A. Chỉ sau phần khai báo tên chương trình
  • B. Sau phần khai báo biến
  • C. Trong chương trình chính
  • D. Được đặt tùy ý trong chương trình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>