YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc ...

  • A. Quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính
  • B. Khai thác khả năng đồ hoạ của máy tính
  • C. Làm việc với máy in
  • D.  Tạo thư mục, thiết lập ngày giờ hệ thống,...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON