ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc ...

  • A. Quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính
  • B. Khai thác khả năng đồ hoạ của máy tính
  • C. Làm việc với máy in
  • D.  Tạo thư mục, thiết lập ngày giờ hệ thống,...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON