AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một chương trình Pascal, cách khai báo thư viện nào sau đây là đúng?

  • A. uses crt, graph;
  • B. uses crt; graph;
  • C. uses crt graph;
  • D. Cả 3 cách trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>