YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục ...

  • A. tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống ,...
  • B. vào, ra mà các chương trình đều dùng tới
  • C. làm việc với máy in
  • D. điều khiển các loại bảng mạch đồ họa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống ,...

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF