YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục ...

  • A. tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống ,...
  • B. vào, ra mà các chương trình đều dùng tới
  • C. làm việc với máy in
  • D. điều khiển các loại bảng mạch đồ họa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống ,...

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON