• Câu hỏi:

  Trong NNLT Pascal, cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là:

  • A. < biến tệp > := < tên tệp >;
  • B. < tên tệp > := < biến tệp >;
  • C. assign ( < biến tệp > , < tên tệp > );
  • D. assign ( < tên tệp > , < biến tệp > );

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC