AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một chương trình Pascal, sau khi đã đóng tệp bằng thủ tục đóng tệp thì có thể mở lại tệp đó hay không?

  • A. Không được phép mở lại
  • B. Được phép mở lại vô số lần tùy ý
  • C. Được phép mở lại 1 lần duy nhất
  • D. Cần phải gắn lại tên tệp cho biến tệp trước khi mở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>