• Câu hỏi:

  Để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì bước đầu tiên chúng ta phải làm gì?

  • A. Gắn tên tệp cho biến tệp
  • B. Mở tệp để ghi dữ liệu vào tệp
  • C. Mở tệp để đọc dữ liệu từ tệp
  • D. Đóng tệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC