YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:

  • A. read ( < biến tệp > , < danh sách biến > );
  • B. readln ( < biến tệp > , < danh sách biến > );
  • C. readln ( < tên tệp > , < danh sách biến > );
  • D. Cả đáp án A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA