AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm eoln() trả về giá trị TRUE khi nào?

  • A. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp
  • B. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng
  • C. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu tệp
  • D. Khi con trỏ tệp đang chỉ tới đầu dòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>