• Câu hỏi:

  Trong NNLT Pascal, cú pháp để khai báo biến tệp văn bản là:

  • A. var < tên tệp > : txt; 
  • B. var < tên biến tệp > : txt; 
  • C. var < tên tệp > : text; 
  • D. var < tên biến tệp > : text; 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC