AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những khẩu hiệu tập hợp lực lượng dưới đây, khẩu hiệu nào do Hồ Chí Minh nêu lên?

  • A.  Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại
  • B. Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lạ      
  • C. Lao động tất cả các nước đoàn kết lại
  • D. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đoàn kết lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>