AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ’Sông to, biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng nó sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nước đã tràn đầy, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái đĩa cạn”. Câu trên của Bác Hồ ngụ ý gì?

  • A. Phê bình một số cán bộ, đảng viên kiêu căng , tự mãn
  • B. Phê phán lối sống hẹp hòi, ích kỷ
  • C. Gíao dục cán bộ, đảng viên và quần chúng lòng khoan dung, độ lượng với những người có sai lầm, khuyết điểm
  • D. Cả 3 ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>