AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của Đảng lao động Việt nam có thể gồm trong 8 chữ là: đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Bác Hồ viết câu trên vào thời gian nào?

  • A. 3-3-1950
  • B. 3-3-1951
  • C. 3-3-1952
  • D. 3-3-1953

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>