AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lòng khoan dung, độ lượng của Hồ Chí Minh đối với những người lầm đường, lạc lối là sự biểu hiện:

  • A. Một sách lược cách mạng nhất thời
  • B. Một thủ đoạn chính trị
  • C. Một thủ đoạn mỵ dân
  • D.  Là một tư tưởng nhất quán, một mục tiêu của cách mạng mà suốt đời Bác theo đuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>