AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?

  • A. Là Đảng cộng sản
  • B.  Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
  • C. Là các tổ chức hội, đoàn của quần chúng
  • D. là mặt trận dân tộc thống nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>