AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa thế nào trong sự  nghiệp cách mạng?

  • A. Rất quan trọng
  • B. Đặc biệt quan trọng
  • C. Là vấn đề có ý nghĩa sách lược      
  • D. Là vấn đề chiến lược 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>