AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh thời, Hồ Chí Minh hình thành lập được mấy tầng mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam?

  • A. 2 tầng
  • B. 3 tầng
  • C. 4 tầng
  • D.  5 tầng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>