AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đối với các dân tộc trên thế giới; đối với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ gì để xây dựng khối đoàn kết quốc tế?

  • A. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội         
  • B. Độc lập, tự  do và quyền bình đẳng giữa các dân tộc
  • C. Hòa bình trong công lý 
  • D.  Cả 3 ngọn cờ trên        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>