ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong một gia định bố mẹ đều thuận tay phải nhưng con họ thuận tay trái. Vậy bố mẹ có kiểu gen nào dưới đây?

  • A. AA x AA
  • B. Mẹ AA x  bố Aa
  • C. Aa x Aa
  • D. Mẹ Aa x bố AA
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  AA x AA → 100% thuận tay phải

  Mẹ AA x  bố Aa → 100% thuận tay phải

  Aa x Aa → 3 thuận tay phải : 1 thuận tay trái

  Mẹ Aa x bố AA → 100% thuận tay phải

  ⇒ Đáp án: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 9265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1