YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự di truyền độc lập của các tính trạng biểu hiện ở F2 như thế nào?

  • A. Có 4 loại kiểu hình khác nhau
  • B. Tỉ lệ của kiểu hình bằng tích các tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó
  • C. Tỉ lệ mỗi cặp tính trạng là 3:1
  • D. Xuất hiện các biến dị tổ hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự di truyền độc lập của các tính trạng biểu hiện ở Flà tỉ lệ của kiểu hình bằng tích các tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON