ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích hai cặp tính trạng là:

  • A. P: AaBb x aabb
  • B. P:  AaBb x AABB
  • C. P: AaBb x AAbb 
  • D. P: AaBb x aaBB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép lai phân tích là phép lai của cá thể có kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn để xác định kiểu gen của cơ thể trội.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9275

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON