YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong máy điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

  • A. Vì một đơn vị điện năng lớn hơn một đơn vị cơ năng.
    
  • B. Vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng.
  • C. Vì một phần cơ năng đã tự biến mất.
  • D. Vì chất lượng điện năng cao hơn chất lượng cơ năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong máy điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì:

  Vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng.

  VÌ  ở câu A nói về đơn vị của điện năng là không đúng

  câu C sai vì theo Định luật bảo toàn năng lượng

  • Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

  Câu D cũng sai vì không phải chất lượng 

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON