YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm \(A(-1;1),B(2;4),C(6;0)\)

  Tam giác ABC là tam giác gì?

  • A. Tam giác nhọn
  • B. Tam giác vuông
  • C. Tam giác tù
  • D. Tam giác đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta sẽ tính độ dài các cạnh của tam giác và suy ra dạng của tam giác, cụ thể là:

  \(\vec AB=(3;3)\Rightarrow |\vec AB|=3\sqrt{2}\)

  \(\vec BC=(4;-4)\Rightarrow |\vec AB|=4\sqrt{2}\)

  \(\vec AC=(7;-1)\Rightarrow |\vec AB|=5\sqrt{2}\)

  Nhận thấy rằng \(AC^2=BC^2+AB^2\)

  Vậy tam giác ABC vuông tại B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA