AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh a là:

  đường tròn nội tiếp tam giác đều

  • A. \(\frac{a\sqrt{3}}{4}\)
  • B. \(\frac{a\sqrt{3}}{5}\)
  • C. \(\frac{a\sqrt{3}}{6}\)
  • D. \(\frac{a\sqrt{3}}{7}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét tam giác OHB vuông tại H có:

  \(BH=\frac{a}{2}\)

  \(\widehat{OBH}=30^o\)

  \(\Rightarrow OH=\frac{BH}{\sqrt{3}}=\frac{a}{2\sqrt{3}}=\frac{a\sqrt{3}}{6}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>