AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có BC=a, AC=b. Tam giác ABC có diện tích lớn nhất khi góc C bằng?

  • A. 60
  • B. 90
  • C. 150
  • D. 120

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có diện tích tam giác ABC bằng:

  \(S=\frac{1}{2}absinC\leq \frac{1}{2}ab\) Vì (\(sinC\leq 1\))

  Diện tích lớn nhất khi \(sinC=1\Leftrightarrow \widehat{C}=90^o\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>