AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài cạnh a lên 3 lần, tăng độ dài cạnh b lên 2 lần và giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích tam giác mới đc tạo nên là:

   

  • A. 3S
  • B. 4S
  • C. 5S
  • D. 6S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(S=\frac{1}{2}absinC\)

  Tăng a lên 3 lần, b lên 2 lần, vậy diện tích nhận được là 6S

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>