YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (S) có tâm I(3;-2), bán kính R=3. Viết phương trình ảnh của đường tròn (S) qua phép đối xứng tâm O.

  • A. \({(x + 3)^2} + {(y - 2)^2} = 9.\)
  • B. \({(x + 3)^2} + {(y + 2)^2} = 9.\)
  • C. \({(x - 3)^2} + {(y + 2)^2} = 9.\)
  • D. \({(x - 3)^2} + {(y - 2)^2} = 9.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi I’, R’ lần lượt là tâm và bán kính (C’) ta có: R’=R=3.

  I’=ĐO(I) suy ra: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_I}' =  - {x_I} =  - 3\\{y_I}' =  - {y_I} = 2\end{array} \right.\)

  Vậy phương trình đường tròn (C’) là: \({(x + 3)^2} + {(y - 2)^2} = 1.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7642

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON