YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng \(d:3x - 2y - 1 = 0.\) Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

  • A. . \(3x + 2y + 1 = 0\)
  • B. \( - 3x + 2y - 1 = 0\)
  • C. \(3x + 2y - 1 = 0\)
  • D. \(3x - 2y - 1 = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lấy \(M\left( {x,y} \right) \in d \Rightarrow \) ĐO(M)=M’ có tọa độ: \(\left\{ \begin{array}{l}x' =  - x\\y' =  - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  - x'\\y =  - y'\end{array} \right. \Rightarrow M( - x', - y')\)

  \(M \in d \Rightarrow 3.( - x') - 2( - y') - 1 = 0 \Leftrightarrow  - 3x' + 2y' - 1 = 0.\)

  Vậy phương trình d’ là: \( - 3x + 2y - 1 = 0.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON