ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;-6) và điểm I(1;4). Phép đối xứng tâm I biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:

  • A. M’(0;14)  
  • B. M’(14;0)
  • C. M’(-3/2;-2)
  • D. M’(-1/2;5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép đối xứng tâm I(x0; y0) biến M(x; y) thành M'(x'; y') thì:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 2{x_0} - x = 0\\
  y = 2{y_0} - y = 0
  \end{array} \right.\)

  ⇒ M'(0;14).

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 45246

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON