AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong lời gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các giá trị cụ thể gọi là:

  • A. Tham số giá trị
  • B. Tham số hình thức
  • C. Tham số biến
  • D. Tham số thực sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA