YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biến toàn cục là các biến được khai báo trong?

  • A. Phần khai báo của chương trình con
  • B. Tựa đề chương trình chính
  • C. Phần khai báo của chương trình chính
  • D. Phần khai báo của thủ tục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Biến toàn cục là các biến được khai báo trong phần khai báo của chương trình chính

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5033

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON