YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biến toàn cục là các biến được khai báo trong?

  • A. Phần khai báo của chương trình con
  • B. Tựa đề chương trình chính
  • C. Phần khai báo của chương trình chính
  • D. Phần khai báo của thủ tục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Biến toàn cục là các biến được khai báo trong phần khai báo của chương trình chính

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5033

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF