YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính
  • B. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính
  • C. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó
  • D. Biến toàn bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong các chương trình con.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA