YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l} x = 1 - t\\ y = 3 + 3t\\ z = 3 + 2t \end{array} \right.\) và mặt phẳng \(\left( \alpha \right):x + 2y - 2z - 1 = 0\). Tìm vị trí của điểm M trên d sao cho khoảng cách từ M đến \((\alpha)\) bằng 3

  • A. \(M\left( {1;3;3} \right),M\left( {0;6;5} \right)\)
  • B. \(M\left( {10; - 24; - 15} \right),M\left( {0;6;5} \right)\)
  • C. \(M\left( {10; - 24; - 15} \right),M\left( { - 8;30;21} \right)\)
  • D. \(M\left( { - 8;30;21} \right),M\left( {1;3;3} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi Trung học phổ thông Quốc Gia

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON