AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

  • A. Dấu chấm hỏi (?)
  • B. Dấu bằng (=)
  • C. Dấu hai chấm (:)
  • D. Dấu đô la ($)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>