AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thanh công thức dùng để:

  • A. Hiển thị nội dung ô tính được chọn
  • B. Hiển thị công thức trong ô tính được chọn
  • C. Nhập dữ liệu cho ô tính được chọn 
  • D. Tất cả các ý đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>