AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Địa chỉ $B$3 là địa chỉ:

  • A. Hỗn hợp
  • B. Tương đối
  • C. Biểu diễn sai
  • D. Tuyệt đối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • B3 : địa chỉ tương đối
  • $B$3 : địa chỉ tuyệt đối, cố định dòng, cố định cột
  • $B3 : địa chỉ hỗn hợp, cố định cột
  • B$3 : địa chỉ hỗn hợp, cố định dòng
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA