YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong câu thơ sau, những chữ nào được gọi là gieo vần cách?

  "Vằng vặc bóng thuyền quyên

  Mây quang gió bốn bên

  Nề cho trời đất trắng

  Quét sạch núi sông đen".

  • A. Trắng - đen
  • B. Quyên - đen
  • C. Quyên - bên
  • D. Bên - đen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA