AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thơ truyên thống và thơ hiện đại khác nhau chủ yếu ở điểm nào?

  • A. Số lượng từ ngữ trong câu thơ.
  • B. Số lượng câu trong một bài thơ.
  • C. Đề tài mà bài thơ thể hiện. 
  • D. Sự tuân thủ theo cách luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>