ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thứ tự phân chia các tác phẩm sau đây theo đúng từng thể thơ Lục bát – Song thất lục bát – Thất ngôn tứ tuyệt  - Thất ngôn bát cú – Tự do là:

  • A. Việt Bắc (Tố Hữu) → Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Chiều tối (Hồ Chí Minh) → Thương vợ (Tú Xương) → Vội vàng (Xuân Diệu).
  • B. Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Việt Bắc (Tố Hữu) → Chiều tối (Hồ Chí Minh) → Thương vợ (Tú Xương) → Vội vàng (Xuân Diệu).
  • C. Thương vợ (Tú Xương) → Việt Bắc (Tố Hữu) → Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Vội vàng (Xuân Diệu) → Chiều tối (Hồ Chí Minh).
  • D. Vội vàng (Xuân Diệu) → Thương vợ (Tú Xương) → Chiều tối (Hồ Chí Minh) → Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Việt Bắc (Tố Hữu).
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1