YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thứ tự phân chia các tác phẩm sau đây theo đúng từng thể thơ Lục bát – Song thất lục bát – Thất ngôn tứ tuyệt  - Thất ngôn bát cú – Tự do là:

  • A. Việt Bắc (Tố Hữu) → Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Chiều tối (Hồ Chí Minh) → Thương vợ (Tú Xương) → Vội vàng (Xuân Diệu).
  • B. Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Việt Bắc (Tố Hữu) → Chiều tối (Hồ Chí Minh) → Thương vợ (Tú Xương) → Vội vàng (Xuân Diệu).
  • C. Thương vợ (Tú Xương) → Việt Bắc (Tố Hữu) → Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Vội vàng (Xuân Diệu) → Chiều tối (Hồ Chí Minh).
  • D. Vội vàng (Xuân Diệu) → Thương vợ (Tú Xương) → Chiều tối (Hồ Chí Minh) → Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm) → Việt Bắc (Tố Hữu).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF