YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các miền sau đây của rễ, miền nào có chức năng dẫn truyền?

  • A. Miền trưởng thành
  • B. Miền hút
  • C. Miền sinh trưởng
  • D. Miền chóp rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Miền trưởng thành có các mạch dẫn: dẫn truyền

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON