YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính? 

  • A. 3 miền
  • B. 4 miền
  • C. 2 miền 
  • D. 5 miền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rễ được chia làm 4 miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON